Přihlášení nájemníka k trvalému bydlišti

Otázka:

Několik let pronajímám byt a nájemníci se nyní chtějí přihlásit k trvalému bydlišti – potřebují k tomu můj souhlas? Chrání nějak majitele bytů nový OZ v situacích, že na nájemníky bude např. uvalená exekuce? Markéta J.

Odpověď

Dobrý den, nájemci nepotřebují Váš souhlas k přihlášení trvalého bydliště na adresu Vašeho bytu (který na základě nájemní smlouvy užívají). Pokud ho po vás žádají, jedná se o výraz jejich slušnosti či neznalosti právní úpravy. Nájemníkům stačí doložit oprávněnost užívání bytu, tedy platná nájemní smlouva. Pokud se nájemci přihlásí k trvalému pobytu na adrese Vašeho bytu, nevzniknou jim z tohoto důvodu vůči bytu ani vůči Vám žádná nová práva a není třeba se toho obávat. Bude-li proti některému z nájemců zahájeno exekuční řízení, mohla by se Vás tato skutečnost dotknout pouze v případě, že v pronajímaném bytě máte umístěné některé své věci, které by exekutor mohl zabavit, pokud by nebylo zřejmé, komu tyto věci patří. Tomu se dá předejít soupisem vybavení do nájemní smlouvy nebo do předávacího protokolu k bytu.