Daně při prodeji RD po rodičích

Otázka:

Dobrý den, zdědil jsem dům po rodičích, chtěl bych ho prodat a rád bych se zeptal, jestli budu muset platit daň z prodeje nemovitosti. Jarda F.

Odpověď:

Dobrý den, zákona o dani z příjmu jste jako fyzická osoba od placení daně osvobozen, pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let. U nemovitostí po 1.1. 2021 se doba pro osvobození prodlužuje z 5 na 10 let.

Pokud prodáte nemovitost v rámci dědictví po rodičích, tak se lhůta pro osvobození zkracuje o dobu, po kterou byla tato nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví rodičů (tzn., že pokud vlastnili dům déle než 5 let), tak daň z příjmu platit nebudete.